HAGEDESIGN

INperia Deisgn hjelper deg med å planlegge et nytt uterom, som står i stil til din bolig og dine interesser. Gjennom godt hagedesign får vi utnyttet ditt uteområde maksimalt og samtidig skape et uterom som dekker dine behov og ønsker.

Etter anleggelse av nytt uterom vil du få mange nye gleder ved bruken av ditt nye uteareale, samt at du vil få verdiøkning av din bolig.

Dette går vi igjennom:

 • Planlegging av nytt design av ditt uteromHAgedesign_INperia Design_Annichen Hille
 • Utbygging
 • Tar hensyn til dine omgivelser
 • Plassering av forskjellige soner
 • Lyssetting av uteområdet
 • Plantevalg
 • Hekker
 • Skjerming mot innsyn
 • Støy
 • Vannelementer og svømmebasseng
 • Materialvalg
 • Møbelvalg